English العربیه فارسی
   
 

 
نحوه کار وب سایت
 

نحوه کاربا وب سایت

 

جستجوپزشک:

دراین قسمت شمامیتوانیدپزشک موردنظرخودراجستجوکنید.

باتعیین نام استان و تخصص موردنظر پزشک خودراجستجوکنید.

درهرتخصص پزشکان مطرح هراستان باآدرس وشماره تماس مطب قیدشده است.

جهت تعیین وقت قبلی بااعضای پزشک روز(درمنوی تماس باما) تماس بگیرید.

 

 

 

 

منوی دانشنامه سلامت:

این منوشامل 9 آیتم ازجمله :

سلامتی-تناسب اندام-داروهای گیاهی-جراحی-اطلاعات دارویی-بارداری و زایمان-دروسازی-بیماری ها-روان شناسی

 

درهرآیتم مقاله هایی جهت اطلاعات عمومی ذکرشده است.

دانشنامه سلامت هرهفته آپدیت میشود.

 

 

 

 

منوی مشاوره وسوالات:

این منو شامل 7آیتم ازجمله:

ارتوپدی-عمل های زیبایی-زنان زایمان و نازایی-روانشناسی-بیماری های داخلی-رزیم های لاغری وچاقی-کودکان

 

درهرآیتم پرسش و پاسخ های مربوط به هرتخصص ذکرشده است.

تیم پزشک روزعلاوه برمشاوره های منوفوق آماده خدمات رسانی ازجمله مشاوره رایگان به سه زبان فارسی-عربی-انگلیسی می باشد.

منوی مشاوره و سوالات هرهفته آپدیت می شود.

 

 

 

 

 

 

منوی خدمات توریست درمانی:

کلیه خدمات تیم پزشک روز برای توریست های محترم دراین قسمت به طورکامل ذکرشده است.

توریست های عزیز بامراجعه به این منو میتوانند ازخدمات تیم پزشک روزازمشاوره بیمارتاپایان مراحل درمان مطلع شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوی تماس باما:

دراین منوآدرس دفترمرکزی -شماره های تماس – آدرس شبکه های اجتماعی و..قیدشده است.

جهت دسترسی به تیم پزشک روزبه این منومراجعه  نمایید.

 

 

 

 

زبان های سایت پزشک روز:

سایت پزشک روزبه 3 زبان فارسی-عربی-انگلیسی میباشد.

 

 
     

پزشک روز را در شبکه های اجتماعی

 
 

 
       
Copyright © 2015, Sign Company Engineering Group, All Rights Reserved. Powered by Sign™
طراحی وب سایت : شرکت فنی مهندسی ساین